Amma Odi – Telugu Story

Amma Odi - Telugu Story

6 thoughts on “Amma Odi – Telugu Story”

  1. హృదయవిదారకరమైన పరిస్థితి. కళ్ళకు కట్టినట్టు కథను వ్రాశారు. నిజానికి కథల లేదు. ఎంత మనసు చంపుకున్న ఒకతల్లిగా ఆ పిల్లవాడి తల్లి అలా చేయడం తప్పు, అలా చేసి ఆమే తన మాతృత్వాన్నే కోల్పోయిందనడని నేను అనడంలో తప్పు లేదేమో. కథను చాలా బాగా రాశారు నాయుడూ శ్రీకాంత్ గారు. రాసే విధానం భావ ప్రకటన చాలా బాగా చేశారు.

  2. nijamga chala bhagundhi srikanth garu u r so great. bhayata samajamlo ala vadhileveasea pilala gurimchi think cheastunteanea chala bhadhaga anipisthindhi mi story chusaka aa pilalu padea bhadha thealusthundhi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *