ఎవరు… గ్రహాంతరవాసులా? – ఎ-6

 – బి. అఖిల్ కుమార్ జవాన్లను దృష్టి మరల్చి అడవిలోకి వచ్చారు వినీత్, కాత్యాయని. “అడవిలోకి వచ్చేసాం. పద లోపలి వెళదాం” అంది చుట్టూ చూస్తూ. “బట్…

Continue Reading →