ఎవరు… గ్రహాంతరవాసులా? – భాగం: 2

          సాయంత్రం… వరంగల్లో రైల్ దిగి, స్టేషన్ నుండి నేరుగా ప్రియాంక ఇంటికి వెళ్ళిన కాత్యాయని ఆశ్చర్యపోయింది. ఎందుకంటే ప్రియాంక తన…

Continue Reading →

ఎవరు… గ్రహాంతరవాసులా? – భాగం: 1

          ఈ కథ, ఇందులోని పాత్రలు, సన్నివేశాలు మొదలగునవి అన్నీ కల్పితము మాత్రమే. ఎవరినీ/దేనినీ ఉద్దేశించి లేదా అనుసరించి రాసింది కాదు. *       …

Continue Reading →

ప్రణయమా… స్వార్థమా? – చివరి భాగం

          వినీత్ గురించి హోటల్ రిసెప్షన్ లో ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు పోలీసులు.           రిసెప్షనిస్ట్ వారికి అతను…

Continue Reading →

‘విప్లవ సూర్యుడు’ – పుస్తక సమీక్ష

          విప్లవం… అంటే తిరుగుబాటు. ఈ విప్లవ భావాలు ఏర్పడటానికి కారణాలు ఎన్నో. విప్లవానికి దేశంలోని రాజ్యాంగాన్నే మార్చగల శక్తి ఉంది.…

Continue Reading →

ప్రణయమా… స్వార్థమా? – భాగం 5

          “నేనేమన్నాను సుజాత ఇపుడు?” ఆశ్చర్యంగా అంది.           “మా ఇంట్లో వెనక డోర్ చూస్తానంటే ఏమన్నట్టు?…

Continue Reading →

ప్రణయమా… స్వార్థమా? – భాగం – 4

          ఉదయం…           నిన్న తెలుసుకున్న విషయాలేవీ ఇంట్లో చెప్పలేదు కాత్యాయని. రాత్రి రావడం లేటెందుకు అయిందంటే…

Continue Reading →

ప్రణయమా… స్వార్థమా? | భాగం-3

          సోఫాలో కూలబడ్డాడు ఏడుస్తూ వరుణ్.           “ఏడిస్తే కరిగిపోయి నువ్వు నిర్దోషివని అనుకుంటానని భ్రమపడకు వరుణ్.…

Continue Reading →

మంచి విద్యాసంస్థను ఎంచుకునేందుకు కొన్ని మార్గాలు

          మనకు ఉన్నతమైన భవిష్యత్తును అందించేది విద్య. జీవితంలో చదువు అనేది యెంత ముఖ్యమైనదో మనకు తెలియంది కాదు. అలాంటి చదువును…

Continue Reading →