ప్రపంచ వ్యాప్తముగా ఉన్న కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు

Mudanammakalu – World Top 20 Superstitions in Telugu మనము ఏదైనా పని మీద బయలుదేరినప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే ఆగిపోతాము అలాగే గుమ్మములో పిల్లి ఎదురైతే…

Continue Reading →

ప్రపంచములోని మేధావుల వింత అలవాట్లు

ప్రపంచములోని మేధావుల వింత అలవాట్లు – World Famous People Strange Habits in Telugu మేధావులు అంటే సామాన్య వ్యక్తులలా కాకుండా భిన్నముగా ప్రవర్తిస్తారు అనేది…

Continue Reading →

దీపావళి పండగ చరిత్ర: About Diwali in Telugu

About Diwali / Deepavali Festival in Telugu: భారతీయులు జరుపుకునే అతిపెద్ద పండుగలలో దీపావళి పండుగ ఒకటి. ఈ పండుగ ప్రతీ సంవత్సరం ఆశ్వయుజ మాసంలో…

Continue Reading →

Diwali: Happy Deepavali Wishes Greetings in Telugu

మాటల్లో చెప్పలేనిది ఒక గ్రీటింగ్ తో చెప్పవచ్చు. ఒక వ్యక్తి మీరు పంపిన “దీపావళి శుభాకాంక్షలు” గ్రీటింగ్స్ ని చూసినపుడు, ఆ వ్యక్తి ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది.…

Continue Reading →