మంచి విద్యాసంస్థను ఎంచుకునేందుకు కొన్ని మార్గాలు

          మనకు ఉన్నతమైన భవిష్యత్తును అందించేది విద్య. జీవితంలో చదువు అనేది యెంత ముఖ్యమైనదో మనకు తెలియంది కాదు. అలాంటి చదువును…

Continue Reading →

స్నేహం గురించి ఒక విజ్ఞప్తి – చిన్న వ్యాసం

          మీరు పని చేస్తున్నది మంచిదైతే అస్సలు ఆగకండి. ఎటువంటి సమస్య వచ్చిన వాటిని ఎదుర్కొండి. ధీరుడిలాగా ముందుకు సాగండి. నమ్మినవాళ్లను కాపాడండి,…

Continue Reading →

20 – 60 ఏళ్ల వయస్సులో…

మనిషి జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన వయసుల మలుపులు 20 ఏళ్ళు – జీవితాన్ని ఆలోచించే వయస్సు  60 ఏళ్ళు – జీవితాన్ని ఆచరించే వయస్సు 20 ఏళ్ళు…

Continue Reading →

రుద్రాక్ష

          ప్రస్తుతము టీ.వి.లలో రుద్రాక్ష ధారణ గురించి రుద్రాక్షలలోని రకాల గురించి, వాటి ధారణ వల్ల కలిగే లాభాల గురించి ప్రత్యేక…

Continue Reading →

నిజాలు అనుకొంటున్న కొన్ని అబద్దాలు

1. నెపోలియన్ ను పొట్టివాడు అని అంటారు. ఆ రోజుల్లో ఫ్రెంచ్ వారి సగటు ఎత్తు 5 అడుగుల 5 అంగుళాలు. నెపోలియన్ ఎత్తు  5 అడుగుల…

Continue Reading →