నత్తి నరేష్ – కథ

          బక్కనగారిపల్లె అనే గ్రామంలో జానకమ్మ, రంగయ్య దంపతులకు నరేష్ అనే కొడుకు ఉండేవాడు. నరేష్ కి నత్తి ఉండటంతో అందరు నత్తి నరేష్ అని పిలిచేవారు.…

Continue Reading →

దారి (దయ్యాల) – కథ

“అరేయ్… మా ఏరియా మొత్తం ఎ.టి.ఎంలు తిరిగారా ఒక్కదాంట్లో డబ్బుల్లేవు… అక్కడ ఏమైనా వస్తున్నాయారా?” అడిగాను నా ఫ్రెండ్ ని. వాడు ఓ ఎ.టి.ఎం అడ్రస్ చెప్పాడు.…

Continue Reading →