పాము-ఎలుక – నీతి కథ

          ఒక ఊరిలో ఒక పాములు పట్టేవాడు ఉంటాడు. పాములను ఆడించుకుంటూ బ్రతికేవాడు. ఒకరోజు ఆ పాములవాడికి ఎలుక దొరకడంతో ఆ ఎలుకను…

Continue Reading →

మర్రి చెట్టు – నీతి కథ

          ఒక నది ఒడ్డున ఒక మర్రి చెట్టు ఉండేది. ఆ మర్రి చెట్టు చాలా కొమ్మలతో  విస్తరించి ఉండేది. కాని…

Continue Reading →