మహిళా రత్నము – రుక్మిణి దేవి అరండేల్

          ఫిబ్రవరి 29, 1904లో మదురై లోని ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబములో నీలకంఠ శాస్త్రి, శేషమ్మల్ దంపతులకు రుక్మిణి దేవి జన్మించింది…

Continue Reading →

సెల్ – కవిత

సెల్ – కవిత ఎవరి చేతిలో చూసినా సెల్ సెల్ హల్ చల్ చెవిలో ఇల్లు కట్టుకొని సెల్ కబుర్లు సెల్ స్క్రీన్ చూసి చూసి చాటింగ్…

Continue Reading →

నీతి పంచకము

1. ఒప్పు లెన్నువారెవరు…?? ఒప్పు లెన్నువారు ఓరిమి నెలరేడు ఉర్వి జనుల కెల్ల నొక్కడుండు మంచి ఎన్ను వారి మది గెల్వవలెనయ వినర వినర నాదు వినతి…

Continue Reading →

నేను… కాలాన్ని..! – కవిత

రాను రాను రానే రాను….. నిలవను నిలవను నేనెప్పుడు నిలవను. యాగాలెన్ని చేసినా, యాతనలెన్ని పడినా.. తపస్సులెన్ని చేసినా, తర్కించను నిన్నటి గూర్చి.. దుష్టులెందరు, దుష్టశక్తులెన్ని వచ్చినా, పంతం విడవను, పయనం ఆపను……

Continue Reading →