నిజాలు అనుకొంటున్న కొన్ని అబద్దాలు

1. నెపోలియన్ ను పొట్టివాడు అని అంటారు. ఆ రోజుల్లో ఫ్రెంచ్ వారి సగటు ఎత్తు 5 అడుగుల 5 అంగుళాలు. నెపోలియన్ ఎత్తు  5 అడుగుల…

Continue Reading →

దారి (దయ్యాల) – కథ

“అరేయ్… మా ఏరియా మొత్తం ఎ.టి.ఎంలు తిరిగారా ఒక్కదాంట్లో డబ్బుల్లేవు… అక్కడ ఏమైనా వస్తున్నాయారా?” అడిగాను నా ఫ్రెండ్ ని. వాడు ఓ ఎ.టి.ఎం అడ్రస్ చెప్పాడు.…

Continue Reading →

History: About Telugu Language in Telugu

మన తెలుగు భాష ఏంతో ప్రాముఖ్యత కలిగినది. తెలుగు భాష చరిత్ర (History), తెలుగు సంస్కృతి (Culture), సంప్రదాయం (Tradition), ‘తెలుగు’ అను పదం ఎలా వచ్చింది…

Continue Reading →