భవిష్యత్తు చోరీ – కథ

కాలం ఆగిపోయింది, ఒకే ఒక్క నిమిషం. అంతా నిస్సబ్ధం. అందరూ  స్తబ్ధుగా, చలనం లేకుండా ఆగిపోయారు. ఏక్కడి వాహనాలు అక్కడ నిలిచిపోయి ఉన్నాయి. క్రిస్టోఫర్ కళ్ల ఎదురుగుండా…

Continue Reading →