వర్షం – కవిత

నిశ్శబ్ధ పచ్చని  పైరు ఆహ్వానం తో మట్టి పంపిన సందేశం తో చల్లని గాలుల వింజామరాలతో ఒక నేస్తం వచ్చింది ఉత్సాహం తో ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి వర్షం…

Continue Reading →

అమ్మ భాష – కవిత

శిశువుకు ప్రాణం పోసేది అమ్మ శిశువు పలికే తొలి మాట అమ్మ అంపశయ్య చేరింది అమ్మ భాష అమ్మ భాషకు పోయాలి జీవం అమ్మ భాష పలకాలి…

Continue Reading →