ఋణమా? భాద్యతా? – కవిత

అవధులు లేని ప్రేమను పంచడమే అమ్మకు తెలుసు. కుటుంబ సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పరుగెడుతుంది ఆమె మనసు. కన్న బిడ్దల కోసం ఎన్ని కష్టాలనైనా సంతోషంగా భరిస్తుంది. వారిని…

Continue Reading →

Amma… Kuturu – Telugu Kavitha

నా జీవితంలో  నేను  అత్యంత ఆనందంగా గడిపిన సమయం                      నీవు నాతో వున్న సమయం నా జీవితంలో  నేను  అత్యంత బాధపడిన  సమయం                      నీవు…

Continue Reading →