గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు – కవిత

గణతంత్ర దినోత్సవం.. మన  పూర్తి స్వాతంత్ర్య మహోత్సవం… మొదలు. ప్రజలంటే ప్రభుత్వం… ప్రభుత్వమే ప్రజలు.. అసలు..  ప్రభుత్వమంటే వ్యాపారం.. ప్రజలు ఓటు కే పరిమితం.. స్వతంత్ర మే…

Continue Reading →