6 thoughts on “Cheli Nee Andam – Telugu Kavita”

  1. కన్నులాకింపైన అక్షర అందం చెలి అందాన్ని పోగుడుతూ రాసిన మీ కవిత అతిసుందరం. బాగుందండి సవిత మి కవిత.

Comments are closed.