మనంధరి.కాం కి స్వాగతం - Official Website

header photo

  About Us Open
  Instructions Open
  Submit    Open
   

Potti Padalu .3 - Telugu Kavitha

2013.06.15

కొన్ని కారణాల వలన ఈ పోస్టు తొలగించ బడింది.

 


View below the comments :

nice sagar garu

Comment

hmmm potti 1,2,3...ee 3 chala chala bagunnai simplega.but annitilonu preme kanipistundi emi chepmaa :P..vishayam emitante chepparu ;),nice one sagar

Comment

baga rasaru sagar . anni bagunnayi

Comment

chivari aidu lines naku chala baga nachhayi sagar.... ekkado oka chota kadu.. prati kshanam.... .. abaddapu needalo masakabaripotondi nijam. nice poem

Comment

hi sagar,chala baga rasevu.nijamga akhil annattu last peralu chala baga unnayi so nice keepitap inka rayali nuvvu.

Comment


Comment

We respect your privacy.

Users can create their own comment profile picture (Gravatar) at Gravatar.com. We have selected beside the icon will be usedas the icon on comment profile picture for people who do not have a Gravatar(comment profile picture) icon associated with their email address.

Default