కాలుష్యం – కవిత

Author
Gajavelli Srinivasachary

Last Updated on

ఎన్ని చట్టాలు చేసినా

ఏముంది లాభం

వాతావరణ కాలుష్యం

కబళిస్తోంది పసిప్రాణాలు

గాలి నీరు ధ్వని కాంతి అన్ని 

కాలుష్య కాసారాలే

కాలుష్యాన్ని తుదముట్టించాలి

కాపాడాలి పసి ప్రాణాలు

స్వఛ్చ వాయువు

ప్రతి పౌరుడి హక్కు

అమూల్య పర్యావరణ రంగంలో

అతి ప్రమాదకరమైన మార్పులా?

స్వఛ్చ పర్యావరణానికి

చేతులు కలపాలి మనమంతా

నియంత్రించాలి కాలుష్యాలు

కాపాడాలి బాలభారతం

Leave a Reply