కలగంటి…

-సి. నవీన్ కుమార్.

కలగంటి కలలోనే చైతన్యమనే కాంతిని గంటి,
ఉప్పెనవలె ఉద్యమిస్తున్న రైతుల ప్రభంజనం గంటి,
అవినీతి రాబందుల రెక్కలు తెగపడటం చూడగా గంటి ,
ధర్మ స్థాపనకై ప్రతి పౌరుడు పరుశురాముడివలె కదులుతున్నట్టి దృశ్యం గంటి ,
మరణించిన మతోన్మాదుల శవాలపై నాట్యం చేయు నన్ను నేను గంటి ,
పైశాచిక మృగాలపై మగువల దండయాత్రను గంటి ,
ఈ రణరంగానికి మూలమైన యదరగిలించే నా కవితను చదువగగంటి ,
కలగంటి కలలోనే చైతన్యమనే కాంతిని గంటి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *