Maghamasam – Telugu Kavita

Maghamasam - Telugu Kavita

5 thoughts on “Maghamasam – Telugu Kavita”

  1. బాగుందండీ ఈ కవిత. కవిత ముగింపు చాలా బాగా ఇచ్చారు.

  2. thanks to all. anjali gaaru bhagaa ardham chesukunnaru kavithanu . naa vuddesham kuda ade prakruthi ni add cheyadam. thanks to all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *