రైతు – కవిత

Author
Johny Takkedasila
Manager at Pratilipi Telugu Sahiti Website

Last Updated on

పగలనక రేయనక

శ్రమజల్లులు కురిపించి

కరముల కండలు కరిగించి

బతుకు పంటను పండిస్తే..!!

వారి ఆశలను నీర్జివం చేసి

కరువు రక్కసి కాటేస్తుంటే

హృదయలోకం చిద్రమైనది

ప్రాణం శూన్యాన్ని కౌగిలించుకున్నది..!!

దేశ ప్రజల ఆకలి కేకలను తీర్చి

ఆ రైతన్న ఆకాశంలోకి ఆవిరైపోతున్నా

ఆ కష్టజీవి గుండెపోటుకు కారణం

ఈ దగకోరుల వెన్నుపోటే కదా..!!

Leave a Reply