Subhodayam – Telugu Kavita

Subhodayam - Telugu Kavita

6 thoughts on “Subhodayam – Telugu Kavita”

  1. “ఈ శుభోదయం కావాలి ని ఆశలకు హరీవుల్ళు” నైస్ లైన్స్ సవిత.

  2. subhodayam nestha savitha entha chakkaga chepparu nijamenandi okka “subhodayamo tho shubhalaku swagathageethalu palakali”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *