మనంధరి.కాం కి స్వాగతం - Official Website

header photo

Welcome to Telugu Live Chat of Manandari.com

 

"Manandari.com" doesn't give preference to the chat section.

     We encourage the people who has talent. And Manandari.com is designed for it only. This website is only for literature, arts and etcetera.

     This chat section is only a small part of our website. We don't give any priority to it. We have added this chat room as per our users request only.

To know more about our website please click here

Plus and minus points of using of all chat rooms

     In the internet many type of chat rooms are there, in them most of chat rooms are for time pass. There are many plus and minus points by using this type of chat rooms. I am telling about some minus and plus point through this article.
What are the plus points :
     Plus points are given below:
Chatters can make friendship...
Readmore

Frequently asked Questions:

Why is chat section added in Manandari.com?
Meaning of adding this chat room is not to get life partners, make relations, make friendship and dating too. Chat section of this website meaning is to do good chat. This chat section is for only who want to do good conversations in chat. Purpose of added chat section in this website is our users requested us to add a chat box on our website, so as per users request we added this chat section on Manandari.com.

What is the difference between Moderators and admin/owners?
There is lot of difference between moderators and admin/owners. Meaning of admins is maintainers and meaning of owner is founder of Manandari.com. If your question is who are moderators? Answer to your question is moderators are just controller of chat box. It means moderators do not have any permission to access Manandari.com website, just they have right to access only in the chat box. To entire Manandari.com website, moderators are also normal chatters as normal visitors.

Who are moderators?
Moderators are also normal visitors to chat box. Now continuing moderators are also few months ago normal visitors, they requested us that "we are ready to do as moderator in TLC (chat section name) by following your(Chat section) rules". Chat box doesn't have fully automatic spam controlling, so we accepted their request and gave them moderator rights in chat box. To do spam controlling in chat room, moderators can kick/ban if chatters cross chat rules. Moderators have right(permission) to kick/ban chatters. Chatters are giving permission themselves to moderators that if they do mistake they will get kick/ban because users agreed our Terms & Conditions by entering into chat boxes

Do moderators have permission to kick/ban chatters in chat boxes?
Yes, because we clearly mentioned our terms and conditions above the chat box(via link and writing text). Chatters are giving permission by themselves by entering into chat boxe.

Does chat room have automatic spam controlling?
Yes, spam detector is enabled in this chat.

How much time does it take to unban who are banned by spam detector?
It takes one hour from banning time.

What can chatters do by themselves to control spam?
Anyone chatter can ignore/block user by themselves with who are irritating them. After ignoring/blocking them, user will not receive any messages from that ignored/blocked user.

Should chatters depend always on moderators?
No, moderators are for just public chat controlling purpose and sometimes if another users give complain to moderator on abuser, at that time only moderators will take an action. But we are strongly recommending you(to chatters) that don't depend on moderators for every issue in the chat rooms. Solve your issues by yourselves by ignoring/blocking abuser in chats.

WARNING: Read our all terms and conditions before entering into chat rooms. If you entered, it means you agreed our Terms & Conditions.

Advise:
Don't share your personal information with strangers. If you share, you are only responsible for that no one can help you include chat rooms moderators. And don't addict to chat rooms. We added this chat rooms as per our website chatters request only.

 


NOTE: Ex-moderators & present moderators are not admins or owners of "Manandari.com" site; and moderators are not relatives of "Manandari.com" Every moderator is promoted from the chatter level to moderator of TLC level. "Manandari.com" owners will not come to the chat room (TLC). So, every chatter should note this point.


By entering in to our chat room,

you are agreeing our Terms & Conditions.

Telugu Live Chat - Chat is loading.....

 "మనంధరి.కాం" లో గల మీ కోరిక మేరకు పెట్టిన "చాట్ రూం"లో, చాట్ కంట్రోలింగ్ కొరకు మీ మిత్రులనే "టీ.ఎల్.సీ." యొక్క "మోడరేటర్స్"గా పెట్టడం జరిగినది. కాళీ సమయములో వారి తోటి మిత్రులకు సహాయం చేసేందుకు సిద్దమై స్వచ్చందంగా "మోడరేటర్"గా చేస్తున్న మోడరేటర్స్ అందరికీ "మనంధరి.కాం" యొక్క ధన్యవాదములు.

 Moderator's names: Moderators are there.

 Admins don't come to chat section(TLC).

Request:

We accept only the unban requests(DECENT MANNER REQUESTS ONLY) through this form.
Chating Topics - CLICK HERE
 

హెచ్చరిక : ఈ సైట్లో ఏ భాగాన్ని కూడా పూర్తిగా గాని, కొంత గాని కాపిరైట్ హోల్డరు & ప్రచురణ కర్తల నుండి ముందుగ రాతపూర్వకంగా అనుమతి పొందకుండా ఏ రూపంగా వాడుకున్నా కాపిరైట్ చట్టరీత్యా నేరం. ఎవరయినా ఇందుకు పాల్పడితే వారి పై చట్ట రిత్యా చర్య తీసుకుంటాము

Entrie : Telugu Chat Room, Telugu Chat, Chat in Telugu, Telugu Website, Telugu Kavithalu, Telugu Kathalu, All India Telugu Chat Room, World Wide Web Telugu Chat Room, Telugu Decent Chat Room, Telugu Good Chat Room, Chat Room, Telugu Live Chat, Hyderabad Chat Room, Vizag Chat Room, Nellore Chat Room, Andhra Chat, Telugu Chatting Room,Telugu People Chat Room, TeluguPeople's Chat, TeluguPoetry,

Comments :

anni old

Eecellent

Padmasree garu....

Valmiki oka vetakadu, batasarulanu dochukune vaadu ani matrame sadarananga telisina vishayamu. Kaani athadu Prachetasa ane rushi kumardani, athani peru ratnakarudani chala mandiki teliyadu. ee poorva bhagamu ekkadanundi ante a puranamu nundi teesukunnaru Telupagalaru.

chaala baagundi

Very good story

lasrita

lasritha

samskara vanthmayana kathalu manasunu hathu kogalavu,manchidhi

kani andharu ala vundaleru ga mam

"Tee "starting letter please tell that names

your photography is sooo nice

Nice

chala chala bagundhi antha manchi story rasharu meru super andi

padma sri garu thanks for giving this information

nice story reai hero ashoka king

ya ekula matha bedalu leni sambandhame sneha padma sri garu chepina vishaya 100 % carrect

Twitter followers

Manandari.com on Twitter