మనంధరి.కాం కి స్వాగతం - Official Website

header photo

Telugu Live Chat - మిత్రనిధి

"Manandari.com" does not give preference to the chat section.

"Manandari.com" webzine gives priority only to the literature and arts sections, as this website is meant for the encouragement of those. We does not give importance & preference to the our Manandari.com's extra feature of 'Chat Section'. This 'chat section' is only small part of our website. This chat section will not maintain under the "Manandari.com" owners. There is another person and our friend, who maintains the chat section.

Useful Article:

     In the whole web lots of chat rooms are available with the different category to do chat, in that there to pass time purpose categorized chat rooms count big. In this category, these chat rooms are for the only pass time purpose. Using of the passing time purpose chat room, lots of plus and minus points are there with the chat rooms. We are going to tell you about that few of plus and minus points. What are the plus points : In the whole web...ReadMore

FAQs:

Why is chat section added in Manandari.com?
A chat room is there in this chat section. Meaning of adding this chat room is not to get life partners, make relations, make friendship and dating too. This website's chat section meaning is to do healthy chat. This chat section is for only who want to do healthy conversations in chat. Purpose of added chat section in this website is our users requested us to add a chat section on our website, so as per users request we added this chat section on Manandari.com.

What is the difference between Moderators and admin/owners?
There is a lot of difference between moderators and admin/owners. Meaning of admins is maintainers and meaning of owner is founder of Manandari.com. If your question is who are moderators? Answer to your question is moderators are just controller of chat box. It means moderators do not have any permission to access Manandari.com website, just they have right to access only in the chat box. To whole Manandari.com website, moderators are also normal chatters as normal visitors.

Who are moderators?
Moderators are also normal visitors to chat box. Now continuing moderators are also few months ago normal visitors, they requested us that "we are ready to do as moderator in TLC (chat section name) by following your(Chat section) rules". Chat box doesn't have fully automatic spam controlling, so we accepted their request and gave them moderator rights in chat box. To do spam controlling in chat room, moderators can kick/ban if chatters cross chat rules. Moderators have right(permission) to kick/ban chatters. Chatters are giving permission themselves to moderators that if they do mistake they will get kick/ban because users agreed our Terms & Conditions by entering into chat boxes

Do moderators have permission to kick/ban chatters in chat boxes?
Yes, because we clearly mentioned our terms and conditions above the chat box(via link and writing text). Chatters are giving permission by themselves by entering into chat boxe.


Does chat room have automatic spam controlling?

Yes, spam detector is enabled in this chat.

How much time does it take to unban who are banned by spam detector?

It takes one hour from banning time.

What can chatters do by themselves to control spam?
Anyone chatter can ignore/block user by themselves with who are irritating them. After ignoring/blocking them, user will not receive any messages from that ignored/blocked user.

Should chatters depend always on moderators?
No, moderators are for just public chat controlling purpose and sometimes if another users give complain to moderator on abuser, at that time only moderators will take an action. But we are strongly recommending you(to chatters) that don't depend on moderators for every issue in the chat rooms. Solve your issues by yourselves by ignoring/blocking abuser in chats.


WARNING: Read our all terms and conditions before entering into chat rooms. If you entered, it means you agreed our Terms & Conditions.

Advise:
Don't share your personal information with strangers. If you share, you are only responsible for that no one can help you include chat rooms moderators. And don't addict to chat rooms. We added this chat rooms as per our website chatters request only.

 


NOTE: Ex-moderators & present moderators are not admins or owners of "Manandari.com" site; and moderators are not relatives of "Manandari.com" Every moderator is promoted from the chatter level to moderator of TLC level. "Manandari.com" owners will not come to the chat room (TLC). So, every chatter should note this point.


By entering in to our chat room,

you are agreeing our Terms & Conditions.

TeluguLiveChat.com - Chat is loading.....

 "మనంధరి.కాం" లో గల మీ కోరిక మేరకు పెట్టిన "చాట్ రూం"లో, చాట్ కంట్రోలింగ్ కొరకు మీ మిత్రులనే "టీ.ఎల్.సీ." యొక్క "మోడరేటర్స్"గా పెట్టడం జరిగినది. కాళీ సమయములో వారి తోటి మిత్రులకు సహాయం చేసేందుకు సిద్దమై స్వచ్చందంగా "మోడరేటర్"గా చేస్తున్న మోడరేటర్స్ అందరికీ "మనంధరి.కాం" యొక్క ధన్యవాదములు.

 Moderator's names: Moderators are there.

 Admins don't come to chat section(TLC).

Request:

We accept only the unban requests(DECENT MANNER REQUESTS ONLY) through this form.
Chating Topics - CLICK HERE
 

హెచ్చరిక : ఈ సైట్లో ఏ భాగాన్ని కూడా పూర్తిగా గాని, కొంత గాని కాపిరైట్ హోల్డరు & ప్రచురణ కర్తల నుండి ముందుగ రాతపూర్వకంగా అనుమతి పొందకుండా ఏ రూపంగా వాడుకున్నా కాపిరైట్ చట్టరీత్యా నేరం. ఎవరయినా ఇందుకు పాల్పడితే వారి పై చట్ట రిత్యా చర్య తీసుకుంటాము

Entrie : Telugu Chat Room, Telugu Chat, Chat in Telugu, Telugu Website, Telugu Kavithalu, Telugu Kathalu, All India Telugu Chat Room, World Wide Web Telugu Chat Room, Telugu Decent Chat Room, Telugu Good Chat Room, Chat Room, Telugu Live Chat, Hyderabad Chat Room, Vizag Chat Room, Nellore Chat Room, Andhra Chat, Telugu Chatting Room,Telugu People Chat Room, TeluguPeople's Chat, TeluguPoetry,

Comments :

Talli garbhamlow unnappudu avaru tallini gani fatherne gane chudalea Amma garbham lonidi ragane teleshidi neku naku avrina byata cheptea gada telecede

chaLa chakaga wundhandi usharukaligina kavitha

Hi

chala bagundi andi ugadi kavitha .. Ugadhi subakankshalu !!

chala chala bagundi me amma garu chala lacky.....

Correct charan baaga cheppav....

suparb verry verry nice

Boy name starting letter 'TO' please tell me

chanvik

Ple tell me the opinion this name

Yes its true. ....!

samajaniki manchi mesege undhi charan garu.

Very nice

chala bagunnay

thanks anjali, avunu raghava garu distrbanc undi song lo next time baaga chestanu but song nenu anukuntha present cheyaledu next songs lo originality ni miss kanivvakunda chusukuntanu

Twitter followers

Manandari.com on Twitter