ఉగాది శుభాకాంక్షలు – కవిత

Author
V.V.Padmanabha Rao

Lives in: Hyderabad
Native: Vanapalli, Near Amalapuram E.G.Dist
Interest: Writing Adhyatmika and Festival related Kavithalu in Telugu. Listenining and reading of Telugu, English Poetry.

Last Updated on

శిశిరం లో రాలే ఆకులు లా

మీ కష్టాలను పారద్రోలండి

హేమంతపు చలి గాలులు లా

మీ ఆశయాలను సుస్థిరం చేయండి

శరత్ కాలపు వెన్నెల చల్లదనం లా

మీ మనసును హాయి తో నింపండి

వర్షాకాలపు మొక్కల పచ్చదనం లా

మీ విజ్ఞత-జ్ఞానాలకు పదును పెట్టండి

గ్రీష్మ ఋతువు లోని సూర్య తాపం లా

మీ అవమానాలు-నిరుత్సాహాలను కాల్చి వేయండి

వసంత ఋతువు లోని ప్రకృతి అందం లా

మీరు ఆనందం గా ఆహ్లాదం గా ఉండండి

ఆరు ఋతువులూ షడ్రుచుల ఆహారం లా

జీవితానికి అన్నీ అందిస్తాయి గా

అన్నిటికీ నిలబడి అన్నిటా ఓర్పుతో నేర్పుగా

ముందుకు సాగుతూ అభివృద్ధి పథం లో నిలవాలి

ఈ వికారి నామ ఉగాది మీకు ప్రతిదినం

ఆనందం నింపే పండుగ కావాలి

మీరంతా ఆయురారోగ్య భాగ్యాల తోడ నిలవాలి

Leave a Reply